• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Høring om nærskolerett og skolekretsgrenser - skjema for innspill

Informasjon

Opplæringsloven § 8-1 slår fast elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen de sogner til. Dette kalles nærskoleprinsippet.

Etter kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble det klart at flere adresser i den nye kommunen fikk en annen skole som nærmeste skole i avstand. I tillegg har man sett at tidligere praktisering av nærskoleprinsippet ikke har vært konsekvent; man finner flere adresser som har kortere avstand til skole i annen skolekrets enn den kretsen adressene ligger i. 

Formål med veileder:
Veilederen skal bidra til å sikre at skolebarna i kommunen får gå på den skolen som er i samsvar med nærskoleprinsippet i opplæringsloven § 8-1. Veilederen skal videre tydeliggjøre kommunens praktisering av nærskoleprinsippet, og bidra til likebehandling og forutberegnelighet i kommunens saksbehandling. Hensynet til barnets beste skal stå sentralt.

Det inviteres til en høring på forslag til veileder for praktisering av nærskoleprinsippet og oppdaterte skolekretsgrenser. Lenke til artikkel på nettsiden.

Høringsfrist: 3. juni 2022.


Hjelp
Lukk

Hvordan fylle ut skjema

  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Men etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Avbryte utfylling av skjema

Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

Lagre skjema og fortstette senere med utfylling

Alle pågebynte og lagrede skjema finner du i oversikten Mine Skjema. Der kan du fortsette med utfylling eller slette dem som ikke er aktuelle.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader