• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Høring om nærskolerett og skolekretsgrenser - del 2

Informasjon

I denne høringsrunden ønsker kommunen innspill fra inviterte høringsinstanser på følgende mulige løsning:
Alle søknader om skolebytte som baserer seg på ønske om å gå på skole i tråd med nåværende skolekretser, for elever som skal begynne på 1. og 8.trinn, vil innvilges. Eventuelle merutgifter til skoleskyss som utløses av skolebytte dekkes av kommunen.


Bakgrunn for løsning:

Kommunen og Statsforvalteren vurderer at det ikke er mulig å sikre alle elever nærskolerett på grunnlag av dagens skolekretsgrenser. Muligheten for å få skoleplass iht dagens skolekretsgrenser ligger i kommunens adgang til å justere lokale regler for skolebytte.

Ved innvilget søknad om skolebytte, det vil si bortvalg av nærskole, er hovedregelen at kommunen stiller vilkår om egenbetaling av eventuelle merutgifter til skoleskyss.

Så lenge ikke foresatte skal være ansvarlig for eventuelle merutgifter til skyss ved skolebytte, må kommunen selv må finne og prioritere midler til merutgifter til skoleskyss innenfor egne budsjettrammer. Det er vanskelig å beregne hvor store disse merutgiftene eventuelt vil bli fra år til år.

Vi ber inviterte høringsinstanser om innspill på forelagt løsning. Kommunen planlegger å legge fram sak om nærskolerett og skolekretser for politisk behandling før jul.

Høringsfrist tirsdag 11.oktober
Hjelp
Lukk

Hvordan fylle ut skjema

  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Men etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Avbryte utfylling av skjema

Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

Lagre skjema og fortstette senere med utfylling

Alle pågebynte og lagrede skjema finner du i oversikten Mine Skjema. Der kan du fortsette med utfylling eller slette dem som ikke er aktuelle.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader